โรงเรียนบ้านตั้งใจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

                 โรงเรียนบ้านตั้งใจ  เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นจัดการศึกษา  ให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  เป็นที่ยอมรับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

  ปรัชญา

                 "สุวิชาโน  ภวํโหติ"   ผู้รู้วิชาเป็นผู้เจริญ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-11-17 14:55:19 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเอกนรินทร์ หาดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางทวีรัตน์ สีฟ้า

 • นายอุดมพร ไตรศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,937
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตั้งใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 098-0406057 อีเมล์: naysuchins@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางทวีรัตน์ สีฟ้า โทรศัพท์: 0969544255 อีเมล์: moonoy233@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]