โรงเรียนบ้านตั้งใจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

                 โรงเรียนบ้านตั้งใจ  เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นจัดการศึกษา  ให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้  มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  เป็นที่ยอมรับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

  ปรัชญา

                 "สุวิชาโน  ภวํโหติ"   ผู้รู้วิชาเป็นผู้เจริญ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:32:24 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเอกนรินทร์ หาดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนิตยา ไตรศรี

 • นางพรรณภสสร บุญปกสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,764
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตั้งใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 098-0406057 อีเมล์: naysuchins@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จุฑารัตน์ หาดี โทรศัพท์: 0880593928 อีเมล์: yam-fc2ne1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]