โรงเรียนบ้านปราสาท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.เด็กหญิงขนิษฐา  บุญปก      ประธานนักเรียน

  2.เด็กหญิงนัทธ์ชานัน  แสงผิน    รองประธานนักเรียน

  3.เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วขาว      กรรมการ

  4.เด็กหญิงไหมฟ้า  ไหมทอง      กรรมการ

  5.เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีสังข์      กรรมการ

  6.เด็กหญิงวรางคณา  เสนาะเสียง   กรรมการ

  7.เด็กหญิงหทัยภัทร  พรหมบุตร    เหรัญญิก

  8.เด็กหญิงปรีวิว  สมรูป         ปฎิคม

  9.เด็กหญิงน้ำทิพย์  กองทอง      ปฎิคม

  10.เด็กชายทองนรินทร์  หอมเนียม  ประชาสัมพันธ์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-05-26 20:34:27 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุบรรณ์ ใจเที่ยง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางไกรทอง สมรูป

 • นางสาวทิพวรรณ รสหอมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,848
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปราสาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-591224 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐกานต์ สังสมานันท์ โทรศัพท์: 0934157803 อีเมล์: sangsmanan.55@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]