โรงเรียนบ้านยางกระจับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • “โรงเรียนบ้านยางกระจับ เป็นแหล่งจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานคุณภาพการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม  ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 15:36:17 น.

โรงเรียนบ้านยางกระจับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-069140 อีเมล์: yangkrachab@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนิติยา เติมสุข โทรศัพท์: 0634486976 อีเมล์: kaikai2558poo@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]