โรงเรียนบ้านเหล่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ตารางแสดงจำนวนคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา

  ที่

  ชื่อ - สกุล

  ตำแหน่ง

  นายกิตติศักดิ์  บุญยัง

  ประธานกรรมการ

  นายเนียร  เสาวดาน

  กรรมการผุู้ทรงคุณวุฒิ

  นายสง่า  สิมมา

  กรรมการผุู้แทนองค์กรชุมชน

  นางณัฐธิดา  บุญเจือ

  กรรมการผุู้แทนศิษย์เก่า

  นายเดือด  สุขใส

  กรรมการผุู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  นายประสบ  สุกใส

  กรรมการผุู้แทนผู้ปกครอง

  นางจิราพร  ชนะมุยา

  กรรมการผู้แทนครู

  พระมหาวิเศษ  คัมภึรโต

  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

  นายสันติ  ค้ำชู

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-12 14:55:57 น.

โรงเรียนบ้านเหล่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590051,0885109890 อีเมล์: santikumchoo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐธิดา บุญเจือ โทรศัพท์: 0848304829 อีเมล์: Nutthida2522@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]