โรงเรียนบ้านเหล่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่า  มีดังนี้

  1.  เด็กชายบุญลือ  วากิรัมย์   ประธานคณะกรรมการนักเรียน

  2.  เด็กหญิงพรจริส  สุกใส  รองประธานคณะกรรมการนักเรียน

  3.  เด็กหญิงพัชรดา  โสรถาวร  รองประธานคณะกรรมการนักเรียน

  4.  เด็กหญิงจิรภา  คงทน  รองประธานคณะกรรมการสภานักเรียน

  5.  เด็กชายศิวยุทธิ์  หอมเนียม  เลขานุการ

  6.  เด็กชายเกียรติศักดิ์  ซ่อนกลิ่น  เหรัญญิก

  7.  เด็กชายศิวะ  สุขพราม   สรณียกร

  8.  เด็กชายณรงศักดิ์  ทรงชาติ  ฝ่ายศิลป์

  9.  เด็กชายสันดุษิต  จิตรแม้น  ฝ่ายกีฬา

  10.  เด็กชายกิตติพัฒน์  สิมมา  ฝ่ายสถานที่

  11  เด็กชายแสนดี  สุกใส  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  12.  เด็กชายวชิราวุฒิ  อิ่มบุตร  ฝ่ายพัสดุ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:39:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสันติ ค้ำชู
 • แนะนำบุคลากร

 • นางบัวทอง รัตนเวฬุ

 • นางจิราพร ชนะมุยาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,031
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเหล่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590051 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐธิดา บุญเจือ โทรศัพท์: 0848304829 อีเมล์: Nutthida2522@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]