โรงเรียนบ้านเหล่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านเหล่า  มีดังนี้

  ๑.๑  เด็กหญิงชนาภา            บุญเจือ                       ประธานสภานักเรียน

  ๑.๒  เด็กชายพีรวิชญ์            เพ็ญประสิทธิ์กุล          รองประธานสภานักเรียน

  ๑.๓  เด็กหญิงรสรินทร์          โสรถาวร                      เหรัญญิก

  ๑.๔  เด็กหญิงณัฎฐ์ชนินทร์    อินทร์สอน                   ประชาสัมพันธ์

  ๑.๕  เด็กหญิงอารยา             สุขสวัสดิ์                     หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

  ๑.๖  เด็กหญิงณัฐชนัน           หอมเนียม                   หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

  ๑.๗  เด็กชายวัชรภณ            บุญหว่าน                    หัวหน้าฝ่ายปกครอง

  ๑.๘  เด็กชายพชรคุณ           บุญยัง                         หัวหน้าฝ่ายชุมนุม

  ๑.๙  เด็กชายธีรภัทร์             ต้นอินทร์                     หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและเครือข่าย

  ๑.๑๐.เด็กหญิงเพ็ญพิชชา      แก้วตา                        เลขานุการ

     


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-12 14:55:57 น.

โรงเรียนบ้านเหล่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590051,0885109890 อีเมล์: santikumchoo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐธิดา บุญเจือ โทรศัพท์: 0848304829 อีเมล์: Nutthida2522@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]