โรงเรียนบ้านโนนสูง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2


ประวัติโรงเรียนบ้านโนนสูง

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

              โรงเรียนบ้านโนนสูง  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๔๘๒  เป็นอาคารชั่วคราวตั้งอยู่กลางหมู่บนที่ดินเอกชน 
ต่อมาได้มาจับจองที่ดินว่างเปล่าซึ่งเป็นที่ดินปลูกสร้างโรงเรียนในปัจจุบัน    มีเนื้อที่  ๑๗  ไร่  ๑  งาน  ๖๙  ตารางวา 
ตั้งอยู่หมู่ที่  ๕  บ้านโนนสูง  ตำบลบะ    อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์  ๓๒๑๒๐ 
ระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  ๒  ประมาณ  ๔๘  กิโลเมตร 
ห่างจากอำเภอท่าตูม  ระยะทาง  ๒๔  กิโลเมตร    ห่างจากจังหวัดสุรินทร์   ๔๖  กิโลเมตร  ปี  ๒๕๔๐ 
ได้งบประมาณปรับปรุงห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  และห้องวิทยาศาสตร์  ปี  ๒๕๔๑ 
ได้เปิดขยายชั้นเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาส  
และเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  เป็นครั้งแรก

                   ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล –  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  (  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  มีนักเรียนทั้งหมด  ๑๙๖ คน ) 
ครูประจำการ  ๑๔  คน  พนักงานราชการ  ๒  คน  และช่างครุภัณฑ์ชั้นสาม  ๑  คน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-02-13 14:48:16 น.

นายสง่า เจริญยิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนสูง

นายประสิทธิ์ ตลับทอง
นางพิณทอง ผ่องแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

20
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนสูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-503533 อีเมล์: Nonsoong@๑๔๐Windowslive.com
เว็บมาสเตอร์:: เพียงตะวัน ฤทธิรณ โทรศัพท์: 0857795272 อีเมล์: sun2524@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ