โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •               คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปราสาทศึกษาคาร

  1. นายเทวัล  มีพรหมดี                        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
  2. นายสังวาร  หาญศึกษา                    กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  3. นายเกรียงศักดิ์  จิตต์หาญ                กรรมการผู้แทนครู
  4. นายประสิทธิ์  เฉลียวไว                    กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  5. นางสมจิตร  ห่อชื่อ                          กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
  6. นายโรจนินทร์  หิรัญโชคอนันต์         กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  7. พระครูโสภณบุญญกิจ                      กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
  8. พระครูศีลวิสุทธิคุณ                         กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
  9. นายทวีสิทธิ์  มั่นจิต                         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  10. นางสาวปิตินุช  นาคเกี้ยว                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  11. นายสาคร  ศรีเครือดำ                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  12. พ.ต.ต.ประเวศ  พลอยพันธ์                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  13. นายสงวน  คารศรี                             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  14. นางอัญญาพร  เหลี่ยมดี                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  15. นายวิรุจณ์ศักดิ์  จันทนุภา                  กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:20:22 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธรรมนูญ บุญงอก
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจักราวุธ ถือคุณ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายเกียรติศักดิ์ เชื้อศรีสกุล

 • นายกิตติศักดิ์ ศรีคำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

8,960
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4453-2363 อีเมล์: apssurin3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัครวัจน์ ประสานรัตน์ โทรศัพท์: 08745469744 อีเมล์: speedway_2121@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]