โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •            

   

                วิสัยทัศน์ 

              โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร  เป็นผู้นำด้านการพัฒนาทักษะ

  กระบวนการคิด  นำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาใช้ในการพัฒนา   เป็นสถานศึกษา

  เพื่อชุมชน  มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักพระพุทธศาสนาและปรัชญา

  เศรษฐกิจพอเพียง  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม

   

    

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:20:22 น.

โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0-4455-2363,0-4455-1407 อีเมล์: apssurin3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัครวัจน์ ประสานรัตน์ โทรศัพท์: 08745469744 อีเมล์: speedway_2121@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]