• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านเบิด

                   นำหลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการ ครูมืออาชีพด้านการสอน นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน ทุกคนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ก้าวทันเทคโนโลยี มีการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

   

  ปรัชญาโรงเรียนบ้านเบิด

                   " เสริมสร้างคุณธรรม  นำวิชาการ  ประสานชุมชน     เน้นทุกคนมีส่วนร่วม "


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-29 18:12:01 น.

โรงเรียนบ้านเบิด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044144059 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวยุวดี แสงล้ำ โทรศัพท์: 0878723870 อีเมล์: ัีyuwabee_654@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]