ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านศรีนวล

 

สถานที่ตั้ง
  โรงเรียนบ้านศรีนวล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งที่  หมู่ที่  9   บ้านศรีนวล   ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์  32150
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านศรีนวล  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  4    มกราคม   2510  โดยชาวบ้านให้ความเห็นชอบโดยการนำของนายเอียน  สาลีโภชน์  กำนันตำบลสังขะและได้รับการบริจาคที่ดินจากชาวบ้านจำนวน  4  ราย   คือ
1. นายจันทร์   ธรรมดา
2. นายเภา  หาสุข
3. นายโท  ธรรมดา
4. นายจำปา  ไกลสุข
โดยมีนายพิทักษ์  ถึงดี มารักษาการแทนครูใหญ่
             ในปัจจุบันโรงเรียนบ้านศรีนวล  ได้จัดการเรียนการสอน เป็น  3 ระดับ  คือ ระดับก่อนประถมศึกษา   ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 คน โดยมีนายประสิทธิ์  หงษ์ยนต์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในปัจจุบัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายศุภกร เขียวสระคู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านศรีนวล

นายวิชัย ศิริบูรณ์
นางสาวชนัญชิดา พวงเพชร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,960
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านศรีนวล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: 0821281310 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายจักรพงษ์ คงสุข โทรศัพท์: 0945915241 อีเมล์: loveohman98@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]