โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด

 

               โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 12  ตำบลตาตุม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้ง เมื่อ  พ.ศ. 2507 โดยมีประวัติพอสังเขป  ดังนี้

             โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด   ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ.  2507   โดย  ครูใหญ่ศาสตร์  ลำดวนหอม  

และนายชาญ   ทองแย้ม  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  8  ร่วมกับชาวบ้านร่วมกันเสียสละที่ดิน  มีบริเวณพื้นที่  21  ไร่ 

2 งาน  67 ตารางวา  และ เงิน แรงงาน ปลูกสร้างอาคารเรียน มีนักเรียน 63 คน เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

1–4  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.  2507  นายศาสตร์   ลำดวนหอม  เป็นครูใหญ่คนแรก

                พ.ศ. 2512  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สร้างอาคารเรียนหลังแรก 

ขนาด  2  ห้องเรียน  และนายสาสตร์  ลำดวนหอม  ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 

ทางราชการได้แต่งตั้งนายประนอม  ทนทาน  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน

               พ.ศ. 2519   นายประนอม   ทนทาน   ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านปวงตึก   

ทางราชการได้แต่งตั้งนายอำนวย   วุฒิยา   มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน

             พ.ศ. 2523   นายอำนวย   วุฒิยา   ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านศรีมงคล    

ทางราชการได้แต่งตั้งนายสุวรรณ   แผ่นทอง   มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน

            พ.ศ. 2539   นายสุวรรณ   แผ่นทอง    ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านกระสัง

ทางราชการได้แต่งตั้งนายพันธ์ทิพย์   แก้วหล้า    มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน

            พ.ศ. 2545   นายพันธ์ทิพย์   แก้วหล้า   ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสัง  

            พ.ศ. 2545 นายบัญชา   จิรคงสวัสดิ์   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อวันที่  4  เมษายน  2545 จนถึงปัจจุบัน

           ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และองค์การบริหารส่วนตำบล

ตาตุม ใช้สถานที่ของโรงเรียนจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล  3  ขวบ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-05-14 13:17:08 น.

นายบัญชา จิรคงสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตาแตรวทัพดัด

นางพิกุล ทวีโภค
นายเทพพงษ์ ว่องไว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,277
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: tatraw_tapdad_ac@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วีรุ อุดมเดช โทรศัพท์: 0892803517 อีเมล์: weeru2504@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]