โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา


ประวัติโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา

 

ประวัติโรงเรียนบ้านตะเคียน   ตำบลสำโรงทาบ  อำเภอสำโรงทาบ  จังหวัดสุรินทร์                   
       เมื่อปี  พ.ศ. 2478  โรงเรียนบ้านตะเคียน  ตำบลสำโรงทาบ  อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  เปิดทำการเรียนการสอนตามหลักสูตร  กระทรวงธรรมการ  โรงเรียนบ้านตะเคียน  เดิมตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านตะเคียน  มีเนื้อที่ประมาณ  1 ไร่   มีอาณาเขตพื้นที่ติดกับวัดบ้านตะเคียน (อยู่ด้านทิศใต้วัดบ้านตะเคียน)  ตั้งเป็นโรงเรียนสาขาสังกัดโรงเรียนบ้านสำโรงทาบ  ทางราชการได้จัดครูมาทำการสอนจำนวน 2  คน  โดยมีนายพุ่ม รัมมณีนิล  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนสาขา  เดิมอาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราวทรงปันหยา   สร้างด้วยงบประมาณของราษฎรและผู้ปกครองนักเรียนที่ต้องการให้บุตรธิดาของตนได้เรียนหนังสือใกล้บ้าน   เนื่องจากสมัยนั้นการคมนาคมไม่สะดวกต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงจึงจะเดินทางไปถึงโรงเรียน  และการเดินทางไปโรงเรียนแต่ละครั้งรู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยจากสัตว์ป่าบ้าง จากสภาพของถนนบ้าง                  
       ต่อมามีเมื่อปี พ.ศ. 2480  ทางราชการได้แต่งตั้งให้โรงเรียนบ้านตะเคียน  เป็นเอกเทศ   ตั้งชื่อว่าโรงเรียนบ้านตะเคียน เปิดทำการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงธรรมการ  แต่งตั้งให้นายพุ่ม รัมมณีนิลเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านตะเคียน
       เมื่อปี พ.ศ. 2488 นายบัว  โคตรพันธ์  ตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านตะเคียน  เห็นว่าพื้นที่โรงเรียนคับแคบ   จึงได้ขอบริจาคที่ดินจากประชาชนที่มีจิตศรัทธา   มีประชาชนจำนวน  9  ราย  ซึ่งประกอบด้วย  นางฮูบ สมนาค  นายคำดี สุขคุ้ม  นายแกละ เพชรแสง  นางดา สุขคุ้ม  นางพิง สุขคุ้ม  นายมน พุฒหอม  นายทัน วิวาสุข  นางปุ๋ย ชฎาทอง  และนายปุ่น ศรัทธาธรรม  ได้ร่วมกันบริจาคที่ดินมอบให้โรงเรียนมีเนื้อที่ประมาณ  16  ไร่เศษ  ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวนี้อยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้านตะเคียน  และได้ใช้เป็นสถานก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ด้วยงบประมาณของราษฏรและผู้ปกครองนักเรียนในขณะนั้น   เปิดทำการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงธรรมการ   ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4                  
       เมื่อปี  พ.ศ. 2503  โรงเรียนบ้านตะเคียนได้จัดการเรียนการเรียนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2503   เปิดทำการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตอนต้น  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ                   
       เมื่อปี  พ.ศ. 2520  โรงเรียนบ้านตะเคียนได้จัดการเรียนการเรียนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503 เปิดทำการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนต้น  และประถมศึกษาตอนปลาย  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ                    
       เมื่อปี  พ.ศ. 2537  ทางราชการได้อนุมัติให้โรงเรียนบ้านตะเคียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ   เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2521, 2545, 2551  และหลักสูตรสถานศึกษา 2553 ตามลำดับ 
       โรงเรียนบ้านตะเคียน ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2478  ถึงปัจจุบันมีผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน  9  รายดังนี้  1 นายพุ่ม รัมมณีนิล               วุฒื ป.4  ดำรงตำแหน่งเมื่อปี    2478-2480    ย้าย 
 2 นายสำเริง สุขเหลือ วุฒิ ป.4  ตำรงตำแหน่งเมื่อปี 2480-2483 ย้าย
 3 นายแคว บุราคร วุฒิ ป.4  ตำรงตำแหน่งเมื่อปี 2483-2485 ย้าย
 4 นายเฉลิม สุขเหลือ วุฒิ ป.4       ตำรงตำแหน่งเมื่อปี 2485-2487 ย้าย
 5 นายไพฑูรย์ ศรีหะจันทร์ วุฒิ พ.  ดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2487-2488 ย้าย
 6 นายบัว โคตรพันธ์ วุฒิ พ.  ดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2488-2520 เกษียณอายุราชการ
 7 นายสุรพล ทุนดี วุฒิ คบ  ดำรงตำแหน่งเมื่่อปี 2520-2529 ย้าย
 8 นายพิน ปรากฏชื่อ วุฒิ คบ.  ดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2529-2536 ย้าย
 9   นายพิชัย นิมิตรัตนากร วุฒิ ศษ.ม.  ดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2536- 2555 เกษียณอายุราชการ
10 นายสุกิจ วันสุดล วุฒิ ศษ.ม.  ดำรงตำแหน่งเมื่อปี 2555-ปัจจุบัน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายสุกิจ วันสุดล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตะเคียนกูยวิทยา
นางฐิติภัสร์ ประจวบสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านตะเคียนกูยวิทยา

นายสมนึก โพธิโชติ
นายพยัพ อยู่พะเนียด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

9
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา โทรศัพท์: 044569090 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายจารึก สิงจานุสงค์ โทรศัพท์: 0849610770 อีเมล์: jaruk2508@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ