โรงเรียนบ้านหนองหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ประวัติโรงเรียน
 • ข้อมูลทั่วไป

                  โรงเรียนบ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เปิดสอนตั้งแต่ ระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา

   

  ประวัติการก่อตั้งโรงเรียนบ้านหนองหลวง

                  โรงเรียนบ้านหนองหลวงจัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2490 เป็นโรงเรียนประชาบาลภายนอกจากโรงเรียนประชาบาลตำบลเบิด 6 (บ้านหนองกระทุง) และแยกจากโรงเรียนประชาบาลตำบลโนน 2 (วัดบ้านคำผง) มีนายเพ็ง เนินงาม เป็นครูใหญ่คนแรก ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2491 กระทรวงมหาดไทยได้ยกบ้านหนองหลวงให้เป็นตำบล โรงเรียนนี้จึงมีชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลหนองหลวง ตั้งแต่บัดนั้นมา ในวันที่ 24 มิถุนายน 2506 ชาวบ้านพร้อมด้วยทางวัดได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ แบบ 001 กว้าง  9  เมตร ยาว 27 เมตร มูลค่า 10,000 บาท จากนั้นได้นำมาปรับปรุงต่อเติมโดยอาศัยงบประมาณจากการบริจาคของชุมชน จำนวน 30,000 บาท และงบจากทางราชการ ตึกจำนวน 15,000 บาท ในปี 2518 สภาตำบลได้สนับสนุนงบประมาณต่อเติมอีกหนึ่งห้องเรียนมูลค่า 30,000 บาท ในปี 2523 ได้ขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 4 ปี เป็น 6 ปี ทางโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณมาสร้างอาคารเรียนแบบ สรช.01/216 จำนวน 3 ห้องเรียน มูลค่า 360,000 บาท ในปี 2525 ได้รับงบประมาณ 157,500 บาท สร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ 201/26 เนื้อที่ 120 ตารางเมตร ในปี 2526 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง 3 ห้องเรียน จำนวน 119,500 บาท ในปี 2527 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม สปช.601/26 จำนวน 1 หลัง 4 ที่ มูลค่า 40,000 บาท หลังที่ 2 จำนวน 2 ที่ มูลค่า 19,000 บาท สร้างถังเก็บน้ำฝน ฝ.33 จำนวน 1 ชุด ราคา 36,000 บาท ในปี 2528 ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่าพร้อมกับจัดสรรงบประมาณจำนวน 710,000 บาท สร้างอาคารแบบ สปช. 105/26 จำนวน 6 ห้องเรียน และได้นำวัสดุจากการรื้อถอนไปสร้างบ้านพักครูโดยได้รับการสนับสนุนจำนวน 40,000 บาท  ส่วนอีก 1 หลังได้รับการจัดสรรจำนวน 50,000 บาท หอประชุมที่นำวัสดุจากการรื้อถอนมาสร้างใช้งบประมาณ 50,000 บาท

                  ในปี 2528 ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก

                  ในปี 2534 ได้รับการจัดสรรเรือนเพาะชำ 1 หลัง งบประมาณ 16,000 บาท

                  ในปี 2535 ได้รับงบประมาณสร้างถัง ฝ.33 งบประมาณ 16,000 บาท

                  ในปี 2536 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นอนุบาล

                  ในปี 2536 ชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจสะสมทรัพย์สร้างประปามูลค่า 45,000 บาท

                  ในปี 2540 ได้รับงบประมาณ 89,362 บาท มาดำเนินการปรับปรุงให้เป็นโรงเรียนปัจจุบัน และอนุมัติให้เปิดสอนอนุบาล 3 ปี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 02:10:25 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุพิชัย สมศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอมรรัตน์ ทีทอง

 • นายธนากร พิศงามสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,172
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-069172 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: พจนีย์ ศรีบุรินทร์ โทรศัพท์: 0934215327 อีเมล์: maija_18@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]