โรงเรียนบ้านขุมดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านขุมดิน

 

โรงเรียนบ้านขุมดิน   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  ตำบลหนองหลวง  อำเภอโนนนารายณ์  จังหวัดสุรินทร์  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น  อนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีเนื้อที่  25  ไร่  1  งาน  13  ตารางวา

โรงเรียนแห่งนี้ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2488  โดยพระภิกษุเงิน  อินทปัญโย  เจ้าอาวาสวัดบ้านขุมดิน พร้อมผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านขุมดินทุกคนได้ร่วมกันเกณฑ์เด็กเข้าเรียน อาศัยศาลาวัดเป็นสถานที่เรียน  มีนายอินทร์  ครองงาม  เป็นครูใหญ่ นายปาน บุญอนันต์  เป็นครูสายผู้สอน เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4

          พ.ศ. 2512  ย้ายสถานที่เรียนจากศาลาวัดมาสร้างอาคารเรียนชั่วคราวบนที่ดินของโรงเรียน มีพื้นที่ 25  ไร่  1  งาน  13  ตารางวา

          พ.ศ. 2518  นายอินทร์  ครองงาม ย้าย  นายจุล  เครือเนียม  มาดำรงตำแหน่งแทน

          พ.ศ. 2521  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521

          พ.ศ. 2528  เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก

          พ.ศ. 2536 เปิดสอนระดับอนุบาล 1 และ 2

          พ.ศ. 2540 เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา

          พ.ศ. 2541 นายจุล  เครือเนียม อาจารย์ใหญ่เกษียณอายุราชการ  นายสุพัฒน์  ห้าวหาญ ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน

          พ.ศ. 2544  พระครูครุกิจจานุการ เจ้าอาวาสวัดนาคาราม  จังหวัดภูเก็ตเห็นว่าโรงเรียนขาดแคลน อาคารเรียนจึงสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29  จำนวน 4 ห้องเรียน  มอบให้โรงเรียน

          พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการปรับโครงสร้างโรงเรียนขึ้นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2

          พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ  4

          พ.ศ. 2551 นายบุรี   สพานทอง ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุมดิน แทนนายสุพัฒน์   ห้าวหาญ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-28 08:35:07 น.

นายวิบูลย์ คำทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านขุมดิน

นายกิตติศักดิ์ เสียงหวาน
นางอุรา เครือเนียม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,823
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านขุมดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-144541 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ระพีพรรณ พลราช โทรศัพท์: 0652961911 อีเมล์: rapeepan_poolrat@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]