โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 •           ประวัติโรงเรียนบ้านสร้างแก้วโดยย่อ

            โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว  จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘  โดยมีนายวินัย  มังคลารัตน์  เสมียนศึกษาแผนกศึกษาธิการอำเภอรัตนบุรี  เป็นตัวแทนนายอำเภอ  พร้อมด้วยนายคง หลักนาราม  และนายจันทร์ ควรชอบ มาดำเนินการจัดตั้ง โดยอาศัยอาคารชั่วคราวเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๕  ตำบลแคน      อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์    มีหมู่บ้านที่สังกัด  ๓  หมู่บ้าน  คือ  บ้านสร้างแก้วหมู่ที่  ๕  บ้านสำโรงหมู่ที่  ๑๐  และบ้านสระโพธิ์  หมู่ ๑๔  ตำบลแคน  อำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์  โดยมีนายคำ  กำลังหาญ    เป็นครูใหญ่

            พ.ศ.๒๕๒๐    ได้รับงบประมาณจากทางราชการให้สร้างอาคารเรียนใหม่แบบ  ป.๑ ฉ ใต้ถุนเตี้ย      ขนาด  ๔  ห้องเรียน   เมื่อ วันที่  ๑  พฤษภาคม   ๒๕๒๐

            พ.ศ. ๒๕๒๓     ได้งบก่อสร้างอาคารเรียนใหม่แบบ  ป.๑ ฉ  ใต้ถุนสูง  ขนาด  ๒  ห้องเรียน และได้งบ  สภาตำบลต่อเติมใต้ถุนอีก  ๒  ห้องเรียน ในปี ๒๕๒๕

            พ.ศ.๒๕๒๗ โรงเรียนเข้าโครงการ กศ.พช.พร้อมเปิดสอนชั้นเด็กเล็กและเลื่อนตำแหน่งครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่

        พ.ศ. ๒๕๓๘   คณะศิษย์เก่าโรงเรียน ได้จัดงานผ้าป่าหาเงินมาสมทบสร้างรั้วคอนกรีตขึ้น ได้

  จำนวน  ๗๒  ช่อง  และได้งบสร้างถังเก็บน้ำฝนขนาดสี่เหลี่ยม  ๑  ถัง  

       พ.ศ. ๒๕๔๑  เลื่อนตำแหน่งผู้บริหารจากอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการ  โดยมีนายทรงฤทธิ์   

   จิตหนักแน่น  เป็นผู้อำนวยการคนแรก

            พ.ศ. ๒๕๔๖  นายสากล  สมทิพย์  ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  จนถึง   ๓๑  มีนาคม  ๒๕๔๗

           พ.ศ. ๒๕๔๗ นายกิตติศักดิ์  พันนุรัตน์ มารักษาการผู้บริหารสถานศึกษา จนถึง  ๓๐  กันยายน  ๒๕๔๗

            พ.ศ. ๒๕๔๗  นายสวัสดิ์  พากเพียร ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗จนถึง  ๒๒ ม.ค.๒๕๕๐

            พ.ศ. ๒๕๕๐  นายเสริม สิงจานุสงค์  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน ถึง  มิถุนายน ๒๕๕๐

            พ.ศ. ๒๕๕๐  นายบุญถึง     แพงแก้ว  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน ถึง  30 กันยายน 2559

            พ.ศ.๒๕๕๙  นายสุเพียร  เสริมแก้ว   ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว    ติดกับถนนสาย  โนนจาน  -   หนองเทพ   ห่างจาก   อ.สนม ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร  ไม่มีรถโดยสารประจำทาง    ห่างจาก   จ. สุรินทร์  ประมาณ  ๖๕ กิโลเมตร  มีรถโดยสาร     ประจำทาง  ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์  เขต ๒   ประมาณ  ๒๘  กิโลเมตร

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:39:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมคิด คำพลงาม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุนันทา ศิลปวิเศษ

 • นางสงกรานต์ ภูมิมณีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,255
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านก้านเหลือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590012 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ศุชาวดี ทองมาก โทรศัพท์: 0652366803 อีเมล์: aiae601555@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]