โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33


ประวัติโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ น.

ไม่พบข้อมูล
นายสุคนธ์ โสกรรณิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โคกตะเคียนวิทยา
นายระวีวัฒน์ ศรีมารักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โคกตะเคียนวิทยา

นายสิทธิพงษ์ สินสวัสดิ์
นายประหยัด สายบุตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044-558814 อีเมล์: koktakean33@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จันทิมา มั่นคง โทรศัพท์: 0922944169 อีเมล์: jojo.jeja54@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ