โรงเรียนรัตนบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33


ประวัติโรงเรียนรัตนบุรี

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ น.

ไม่พบข้อมูล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
รัตนบุรี
นายวิรัตน์ คำเภาว์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รัตนบุรี
นางสำลี โททอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รัตนบุรี
นายนิรันดร บุญอาจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รัตนบุรี

นางกลิ่นมณี วันนา
นายยุทธ เบ้าทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนรัตนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โทรศัพท์: 044-599249 อีเมล์: rattanaburi_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จินตนา ชัยทอง โทรศัพท์: 0872472851 อีเมล์: chin_punpun2006@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ