โรงเรียนรัตนบุรี


ประวัติโรงเรียนรัตนบุรี

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ น.

ไม่พบข้อมูล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
รัตนบุรี
นายวิรัตน์ คำเภาว์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รัตนบุรี
นางสำลี โททอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รัตนบุรี
นายนิรันดร บุญอาจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
รัตนบุรี

นายเชิดชัย มนต์ดี
นางกลิ่นมณี วันนา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

76
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนรัตนบุรี โทรศัพท์: 044-599249 อีเมล์: rattanaburi_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จินตนา ชัยทอง โทรศัพท์: 0872472851 อีเมล์: chin_punpun2006@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ