โรงเรียนตะดอบวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

  โรงเรียนบ้านตะดอบ  ก่อตั้งโดยขุนศรีศักดิ์บริบาล  นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ  เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2466  นายเมษ   วงษ์นคร  เป็นครูใหญ่คนแรก  อาศัยศาลาวัดบ้านตะดอบเป็นที่เรียน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลตะดอบ (วัดบ้านตะดอบ)

  • ปี  พ.ศ.2492  นายสอน  สายแก้ว  ตำแหน่งครูใหญ่ขณะนั้น  ได้ร่วมมือกับผู้ปกครอง        นักเรียนสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  ในเนื้อที่  1  ไร่  และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนบ้านตะดอบ
  • ปี พ.ศ.2514  ได้ขยายเนื้อที่โรงเรียนขึ้นเป็น  7 ไร่  2  งาน  และได้รับงบประมาณ  120,000  บาท  สร้างอาคารเรียน แบบ ป 1 ซ  มีจำนวนห้องเรียน  4  ห้องเรียน
  • ปี พ.ศ.  2520  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่นที่ใช้ภาษาอื่น      มากกว่าภาษาไทยของจังหวัดศรีสะเกษ  โดยเปิดทำการสอนชั้นเด็กเล็กเพิ่มขึ้นอีก  1  ห้องเรียน    สอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7
  • ปี พ.ศ.2525  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ซึ่งเป็นปีสุดท้าย      ของชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ที่ใช้หลักสูตร พ.ศ.2530  และในวันที่  30  กันยายน  2525         นายสอน  สายแก้ว  อาจารย์ใหญ่ปลดเกษียณอายุราชการ  ได้ให้นายสงัด  ผิวหอม          รักษาการในตำแหน่ง
  • ปี พ.ศ.2534   นายไกรฤกษ์  กันหาฤกษ์  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ระดับ  7

  วันที่  29  ธันวาคม  2536   โรงเรียนได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนที่มีผู้บริหารสถานศึกษาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

  • ปี พ.ศ.2537   โรงเรียนบ้านตะดอบได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนพัฒนาตนเองแบบยั่งยืนของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองศรีสะเกษ           ตามโครงการของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

            Ä      ปี  2551   ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก   บ้านตะดอบ    เป็น  โรงเรียนตะดอบวิทยา

            Ä      ปี  2552   โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝัน  โรงเรียนดีประจำอำเภอ

            Ä      ปี  2554   โรงเรียนได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  โรงเรียนดีประจำอำเภอ

     

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-03 11:08:42 น.

โรงเรียนตะดอบวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: 0878704809 อีเมล์: 1033530032@pracharath.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ภูชิชย์ ไชยะนา โทรศัพท์: 0819771685 อีเมล์: poohchit@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]