โรงเรียนตะดอบวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา

  1. นายดี        บุญโสม                            กรรมการที่เป้นผู้ทรงคุณวุฒิ                                          ประธานกรรมการ

  2. นายลี               สิงหันต์                            กรรมการที่เป้นผู้ทรงคุณวุฒิ                                           รองประธานกรรมการ

  3.นายบุญมี          สุขส่ง                               กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ                                           รองประธานกรรมการ

  4.นายสุริยันต์        แก้วคำ                            กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ

  5.นางอัมพร          ไชยยศ                            กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ

  6.นางสพิชญาภรณ์  อรณโรจน์                     กรรมการที่เป้นผู้ทรงคุณวุฒิ                                           กรรมการ

  7.นายละ              สุขส่ง                               กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ                                            กรรมการ

  8.นายบุญจันทร์   มั่นหมาย                          กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง                                      กรรมการ

  9.นางสุพิศ          เจตินัย                               กรรมการที่เป็นผู้แทนครู                                                  กรรมการ

  10.นายบุญมา     ภูสำราญ                            กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน                                 กรรมการ

  11.นายสมชาย    บุญโสม                            กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น                   กรรมการ

  12.นางพูลศรี       สกุณีย์                              กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า                                           กรรมการ

  13.พระอธิการหอม  ตุลิธัมโม                       กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษ์สงฆ์                                     กรรมการ

  14.นายจันดี       โลหะ                                 กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                    กรรมการ

  15.ผู้อำนวยการโรงเรียนตะดอบวิทยา                                                                                                   กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-03 11:08:42 น.

โรงเรียนตะดอบวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: 0878704809 อีเมล์: 1033530032@pracharath.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ภูชิชย์ ไชยะนา โทรศัพท์: 0819771685 อีเมล์: poohchit@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]