โรงเรียนตะดอบวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •  

  คณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2556

  1.  นางสาวจริยาพร    คุณสิม            ชั้นม.3/1    ประธานสภานักเรียน

  2.  เด็กหญิงปภาดา   อุตมะวงศ์         ชั้นม.2       รองประธานสภานักเรียน คนที่ 1

  3.  นายสยาม   มังสระคู                    ชั้นม.3/2    รองประธานสภานักเรียนคนที่ 2

  4.  นางสาวชนิดา   สมานมิตร          ชั้นม.3/1     ฝ่ายการศึกษา

  5.  นางสาวณัฏฐา   สุขสวัสดิ์           ชั้นม.3/1     ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

  6.  นางสาวกาญจนสุดา   คำนึงคง    ชั้นม.3/1     ฝ่ายกิจการนักเรียน

  7.  นางสาวจิริยา   แสงสกุล             ชั้นม.3/1     ฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อม

  8.  นางสาวพัชรา   จันทร์บุญมา       ชั้นม.3/1    ฝ่ายดนตรีกีฬาและนันทนาการ

   9.  นายกฤษณะ   สุระสิงห์               ชั้นม.3/1      ฝ่ายวินัยและสวัสดิการ

  10. นายอัครเดช   ธรรมษา                ชั้นม.3/1      ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  11. นางสาวเพ็ญประภา   สิงหันต์     ชั้นม.3/1      ฝ่ายบริหารทั่วไป   (เลขานุการ)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-03 11:08:42 น.

โรงเรียนตะดอบวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: 0878704809 อีเมล์: 1033530032@pracharath.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ภูชิชย์ ไชยะนา โทรศัพท์: 0819771685 อีเมล์: poohchit@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]