โรงเรียนตะดอบวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์(Vision)

     โรงเรียนตะดอบวิทยาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาครูและนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกในความเป็นไทย บนวิถีชีวิตประชาธิปไตย  ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-31 14:50:57 น.

โรงเรียนตะดอบวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: 0878704809 อีเมล์: 1033530032@pracharath.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ภูชิชย์ ไชยะนา โทรศัพท์: 0819771685 อีเมล์: poohchit@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]