โรงเรียนตะดอบวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ 

               จัดการศึกษาเพื่อผู้เรียน รู้คิด จิตใจดี มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ร่วมรักษา สืบสาน ต่อยอดศาสตร์พระราชา สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่ความยั่งยืน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-03 11:08:42 น.

โรงเรียนตะดอบวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: 0878704809 อีเมล์: 1033530032@pracharath.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ภูชิชย์ ไชยะนา โทรศัพท์: 0819771685 อีเมล์: poohchit@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]