• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านบูรพา

  ประจำปีการศึกษา 2561

   

  1. นายพัดแก้ว   พิมพ์สมาน  ผู้ทรงคุณวุฒิ     ประธานกรรมการ

  2. นายอดิศักดิ์   ปักปิ่น  ผู้ทรงคุณวุฒิ     รองประธานกรรมการ

  3. นายประจักร  แจ่มแจ้ง  ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ

  4. นายสว่าง      จำปาเรือง  ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ

  5. นางพงศ์สฤษฏิ์   หาญเชิงชัย  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ

  6. นายชัยสิทธิ์   คำนึก  ผู้แทนผู้องค์กรชุมชน  กรรมการ

  7. พระสง่า        อนตมโน  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ

  8. นายประยุทธ  สารภาพ  ผู้แทนผู้ครู  กรรมการ

  9. นายชวิศ   จิตดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูรพา  กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:39:07 น.

โรงเรียนบ้านบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุทธิวรรณ อภินันท์ โทรศัพท์: 0817905223 อีเมล์: Ducky_0111@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]