• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (VISSION)

            “สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดี มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ใส่ใจความสะอาด มีจิตสาธารณะ อนุรักษ์ภูมิปัญญา เห็นคุณค่างานอาชีพ บนพื้นฐานแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม”


  ปรัชญาโรงเรียน           “เพิ่มพูนปัญญา พัฒนาคน พัฒนาชึวิต”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:39:07 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชวิศ จิตดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางณัฐชยา อาจหาญ

 • นางสาวประภาดา วรรณวงษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,845
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุทธิวรรณ อภินันท์ โทรศัพท์: 0817905223 อีเมล์: Ducky_0111@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]