• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ : Vision

                โรงเรียนบ้านด่าน   มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์    มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านการใช้ภาษาสื่อสาร มีความเป็นไทย และมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเวียน สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:05:11 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวศิริรัตน์ กล้าขยัน

 • นายสำลี นาราสาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

10,241
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์: kosoltee5@gmail.com.
เว็บมาสเตอร์:: นายธนงศักดิ์ ลาสา โทรศัพท์: 0933282826 อีเมล์: Thanongsakank@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]