• ลิงค์ที่เกี่ยวกับโรงเรียน
 • facebook

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายกิตติ  ทองตันวรภัทร  ประธานกรรมการ    
  2. พระครูจิรธรรมโกศล  กรรมการ
  3. นายสุนันท์  อินทะพันธ์  กรรมการ
  4. นางพนมาน  ศรีแก้ว  กรรมการ
  5. นายจำนงค์  ทันวัน    กรรมการ
  6. นางมาลัย  พลอยแดง  กรรมการ
  7. นายชัยวัฒน์  ใจโชติ  กรรมการ
  8. นายประจวบ  วิเชียร  กรรมการ
  9. นางหทัยทิพย์  จิตสัมฤทธิ์  กรรมการ
  10. นางประภัสสร  วิเศษรินทอง  กรรมการ
  11. นายพรรษกร  โสดาจันทร์  กรรมการ
  12. นางสวิง  เสมอ   กรรมการ
  13. นายวีระชัย  เพ็งแจ่ม  กรรมการ
  14. นางโสภา  ปัตถาสาย  กรรมการ
  15. นายครรชิต  ไชยโพธิ์  กรรมการและเลขานุการ
   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-08 05:47:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ดร.ครรชิต ไชยโพธิ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางบุปผา จันภักดี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนิเวศน์ คำผง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประหยัด ใจหวัง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเบญจลักษณ์ สุพล

 • นางสาวอ่อนจันทร์ สาครสถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,581
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โทรศัพท์: 045671010 อีเมล์: sripracha2012@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธนรัตน์ สวัสดิกุล โทรศัพท์: 0813901723 อีเมล์: thanarat2007@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]