• ลิงค์ที่เกี่ยวกับโรงเรียน
 • facebook

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

            โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล  จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลก ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการศึกษาเชิงคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม

  ปรัชญา  อุดมการณ์      ปญฺญา   นรานํ    รตนํ      ปัญญาเป็นแก้ววิเศษของนรชน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-08 05:47:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ดร.ครรชิต ไชยโพธิ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางบุปผา จันภักดี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนิเวศน์ คำผง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประหยัด ใจหวัง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายบุญมา เสนคะ

 • นางบุณยกร จำปาขีดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,722
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โทรศัพท์: 045671010 อีเมล์: sripracha2012@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธนรัตน์ สวัสดิกุล โทรศัพท์: 0813901723 อีเมล์: thanarat2007@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]