โรงเรียนบ้านฮ่องข่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ประวัติโรงเรียนบ้านฮ่องข่า

 

             ชื่อโรงเรียนบ้านฮ่องข่า ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 เดิมอาศัยศาลาการเปรียญวัดฮ่องข่าเป็นสถานที่เรียน ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

          - พ.ศ. 2509 ทางราชการได้โอนการศึกษาประชาบาลไปขึ้นกับองค์การบริหารจังหวัด 

          - พ.ศ. 2517  ได้รับงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนถาวร  จึงย้ายมาตั้งในที่สาธารณะด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน  ซึ่งเป็นภูดินทราย  มีเนื้อที่ 42 ไร่ 3 งาน

          - พ.ศ.  2523 จึงได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  แล้วเปิดขยายโอกาสทางการศึกษามาถึงปัจจุบัน    คำขวัญโรงเรียน   ศึกษาเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  ล้ำเลิศงาน    ปรัชญาของโรงเรียน  ปญ.ญา   กส.มิง  ปด.โชโต  ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นมันปลา  สีประจำโรงเรียน  สีน้ำเงิน – เหลือง

          - ปัจจุบัน เปิดสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเขตพื้นที่

บริการ   2 หมู่บ้าน  ได้แก่ 

                   1. บ้านฮ่องข่า     หมู่ที่  8   ตำบลหนองอึ่ง  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

                   2. บ้านหนองเม็ก หมู่ที่  12  ตำบลหนองอึ่ง  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-05-09 12:19:14 น.

นายธีระ กัณฑ์หา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านฮ่องข่า

นางชลลดา ทองเกลียว
นางสาวุผุสรารัตน์ ชัยภา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

955
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านฮ่องข่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 โทรศัพท์: 045-969523 อีเมล์: Hoka_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นันทชพร นาห่อม โทรศัพท์: 0868683627 อีเมล์: nan.jookbut@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]