โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
ประวัติโรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว

 

   ประวัติโรงเรียน

           โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่บ้านกุดนาแก้ว หมู่ที่ 7         ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  

  การก่อตั้ง   

โรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 ที่บ้านกุดนาแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลภูฝ้าย       ( เดิมเป็นตำบลไพร ต่อมาปี พ.ศ.2514 แยกเป็นตำบลโพธิ์วงศ์ และปี พ.ศ.2525 แยกเป็น ตำบลภูฝ้าย )    กิ่งอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ  ใช้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว ในพื้นที่ชาวบ้านร่วมกันบริจาคจำนวน 16 ไร่ 2 งาน 8ึ7.70  ตารางวา และมีการแบ่งการปกครองหมู่บ้านออกเป็น 2 หมู่  โรงเรียนจึงตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 7 ในปัจจุบัน ทางราชการโดยนายยศ  ทองสุทธิ  ปลัดอำเภอ ทำหน้าที่หัวหน้ากิ่งอำเภอขุนหาญ ได้แต่งตั้งและย้ายข้าราชการครู 2 คน คือให้ นายเทียม  ดวงแก้ว  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านตาหมื่น ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ คนแรกของโรงเรียนนี้  พร้อมกับให้นายพิศิษฐ์  ศรีชัย ครูโรงเรียนบ้านตาหมื่นมาเป็นครูผู้สอน  จัดการเรียนการสอนตามประมวลการศึกษาภาค 11  โดยสอนเป็นรายวิชาและเป็นไปตามตารางสอนของโรงเรียน

          พ.ศ.2499 - พ.ศ.2519    เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

          พ.ศ.2519 - พ.ศ.2521   เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7

          พ.ศ.2521 – ปัจจุบัน      เปิดสอนระดับอนุบาลปีที่ 1  -     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-15 12:52:53 น.

นายธนภัทร ศรีโสด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุดนาแก้ว

นายวราวุธ คำชัย
นางยุพนันท์ สุขหมั่น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,008
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: KNK_Sch99@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธรรมนูญ สุขหมั่น โทรศัพท์: 0883568789 อีเมล์: tamsuk2505@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]