โรงเรียนบ้านสวายสนิท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ประวัติโรงเรียนบ้านสวายสนิท

 

โรงเรียนบ้านสวายสนิท      ตั้งอยู่หมู่ที่  1     ตำบลสวาย         อำเภอปรางค์กู่      จังหวัดศรีสะเกษ  ได้เริ่มก่อสร้างโรงเรียนเมื่อปี  พ.ศ.  2483    โดยมีนายแคว  บุราคร เป็นครูใหญ่และทำการก่อสร้างโรงเรียนนี้ขึ้น ซึ่งมี นายเปาะ บุราคร  เป็นผู้ใหญ่บ้านและราษฎรในเขตบริการของโรงเรียน คือ บ้านสวาย    บ้านแสนแก้ว    บ้านไผ่        บ้านสนิท และบ้านกระโพธิ์น้อย       ปลูกสร้างอาคารเรียนในที่ดินของนายอ่อน  ทองหล่อ  นางวันทา  ทองหล่อ    นายแก้ว  บุญเสริม   และนายบุตร  พันธมาศ       ซึ่งยินดีมอบที่ดินให้เป็นสมบัติของ โรงเรียน โรงเรียนเปิดทำการเรียนสอนในวันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ.2483  มีครู    2   คน       คือ    นายแคว   บุราคร และนายสา      สุธาอรรถ      ปีพ.ศ.     2500    คณะกรรมการหมู่บ้านเห็นควรย้ายโรงเรียนมาอยู่บริเวณวัดจนถึงปัจจุบัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายทรงศักดิ์ ยินดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสวายสนิท

นางเฟื่องฟ้า สุธาอรรถ
นางรุจิเรศ ใหม่โพธิ์กลาง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

926
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสวายสนิท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โทรศัพท์: 045-660325 อีเมล์: sawaisanit_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายลักษ์ วงค์ขันธ์ โทรศัพท์: 0813699641 อีเมล์: kru-lak@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]