โรงเรียนบ้านตระกาจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ข้อมูลทั่วไป     

  โรงเรียนบ้านตระกาจ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4  ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  13  บ้านหนองบัว   ตำบลศรีแก้ว   อำเภอศรีรัตนะ    จังหวัดศรีสะเกษ  

       

  - ทิศเหนือ                 ติด ถนนศรีสะเกษ -  กันทรลักษ์

        - ทิศใต้                     ติดสวนแก้วมังกร ด.ต.  เครือ  รื่นภาคทรัพย์

        - ทิศตะวันออก            ติดสถานีตำรวจภูธรศรีรัตนะ

        - ทิศตะวันตก              ติดทุ่งนาชาวบ้านหนองบัว

  เขตพื้นที่บริการ

             1. บ้านตระกาจ  หมู่   8  ตำบลศรีแก้ว  อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

             2. บ้านหนองบัว หมู่  13  ตำบลศรีแก้ว  อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

             3. บ้านโคน   หมู่  11  ตำบลศรีแก้ว  อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

             4. บ้านน้อยโนนกุง  หมู่ 8  ตำบลศรีแก้ว  อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

   

            ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนบ้านตระกาจ ตั้งอยู่ ที่ หมู่ 13   บ้านหนองบัว  ตำบลศรีแก้ว  อำเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  4  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ก่อตั้งเมื่อวันที่  21  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2510  โดยความร่วมมือระหว่างชาวบ้านตระกาจ  บ้านโคน  บ้านน้อยโนนกุง และนายธนากร  แซ่เตีย  บริจาคที่ดิน  จำนวน  8  ไร่  2  งานให้แก่ทางราชการเพื่อเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน โดย กรป .กลางเป็นผู้ก่อสร้าง โดยมีนายวินิต  สีหบัณฑ์   เป็นครูใหญ่คนแรกได้แยกออกมาจากโรงเรียนบ้านสำโรงระวี (  โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ)  ในวันที่  21  พฤศจิกายน   2510  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านตระกาจได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    รวม  8  ห้องเรียน  มีนักเรียน  88  คน  ครูสายผู้สอน  7  คน  ผู้บริหาร  1  คน  ช่างครุภัณฑ์  1  คน  ปัจจุบันมีนายณัฐวุฒิวงศ์จันทร์   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:33:24 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายนพพร เทศะบำรุง

 • นางเกษกนก ห่มเมืองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,842
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตระกาจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โทรศัพท์: 045-677023 อีเมล์: takadschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพัชรี สีเหลือง โทรศัพท์: 0938610459 อีเมล์: darakorn1214@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]