• ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านหนองบาง ไได้ปลูกสร้างขึ้นเป็นอาคารชั่วคราว เมื่อวันท่ี 7 พฤาภาคม 2513 โดยคำสั่งนายอำเภอกันทรารมย์ โดยมีผู้ใหญ่บ้านหนองบางนำโดยนายหลั่น  ทองสลับ และชาวบ้านร่วมกันก่อสร้าง และได้รับความอนุเคราะห์สังกะสีมุงหลังคาจากหน่วบงาน กรป.กลาง บ้านตูมซึ่งในครั้งนั้ได้มีผู้บริจากท่ีดินรวม 10 ไร่ 3 งาน 71 ตารางวา

        ปัจุบันเป็นท่ีราชพัสดุ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นท่ีราชพัสดุ หมายเลขทะเบียน ศก.1447 ทิศเหนือยาว 135  เมตร  ทิศตะวันออกยาว 134 เมตร ทิศใต้ยาว 147 เมตร ทิศตะวันตกยาว114 เมตร


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:39:07 น.

โรงเรียนบ้านหนองบาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: 086-245867 อีเมล์: suchat_doctor@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวิชัย พวงเงิน โทรศัพท์: 0934838218 อีเมล์: wichai070308@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]