• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.สร้างโอกาสและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  2.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนเป็นคนมีคุณภาพของสังคม

  3.จัดบริบทภายใยและภายนอกเอื้อต่อการเรียนรู้

  4.ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ

  5.สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีวัฒนธรรมไทย

  6.จัดสื่อการสอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้พอเพียงต่อความต้องการของนักเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:39:07 น.

โรงเรียนบ้านหนองบาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โทรศัพท์: 086-245867 อีเมล์: suchat_doctor@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวิชัย พวงเงิน โทรศัพท์: 0934838218 อีเมล์: wichai070308@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]