• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  
  1. นายกิตติวัฒน์ เกียรติสุรนนท์            ผู้ทรงคุณวุฒิ                        ประธานกรรมการ
  2. นายธนิต เลิศพันธุ์พรหม                ผู้แทนผู้ปกครอง                    กรรมการ
  3. นายณัฐพล พลสมบัติ                             ผู้แทนครู                            กรรมการ
  4. นายวันดี แซ่จึง                           ผู้แทนองค์กรชุมชน                 กรรมการ
  5. นายบัณฑิต เพิ่มบุญ                     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ
  6. นายสุที วงค์ละคร                       ผู้แทนศิษย์เก่า                      กรรมการ
  7. พระครูสิริปริยัติการ                      ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                 กรรมการ
  8. พระธวัชชัย โสภณสีโล                  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                 กรรมการ
  9. นายสถิตย์ ชนะชัย                       ผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการ
  10. นายสรศาสตร์ ศรีธัญรัตน์                ผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการ
  11. นายสมบัติ เกียรติสุรนนท์               ผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการ
  12. นายธีระ ประสานวงศ์                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการ
  13. รองศาสตราจารย์เอกพงษ์ วงศ์คำจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการ
  14. นางม่วยทิพย์ ตังตระกูล                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                        กรรมการ
  15. นายพงษ์อนันต์  ธรรมศิริ                ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย         กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 19:10:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางธีรารัตน์ กำจัด
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • สิบเอกสุพรชัย รจนัย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางบุณณ์ญาณัฏฐ์ มุขขันธ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาววิไลพร จันเทพา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสมบูรณ์ ดวงพล

 • นางสาวจิตวิไล คำภาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

10,475
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045-612611 อีเมล์: budgetskw@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไพบูลย์ ปุณขันธุ์ โทรศัพท์: 0892744238 อีเมล์: i-san@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]