• ข้อมูลผู้บริหาร
 • ลำดับ

  ชื่อ-นามสกุล

  ตำแหน่ง

  ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

  1

  รองอำมาตย์ตรีระเบียบ

  ครูใหญ่

  พ.ศ. 2455-2460

  2

  นายเยื้อน รัตรกสิกรณ์

  ครูใหญ่

  พ.ศ. 2460-2463

  3

  ขุนอักษรวิจิตร

  ครูใหญ่

  พ.ศ. 2463-2467

  4

  นายสิน พูนสวัสดิ์

  ครูใหญ่

  พ.ศ. 2467-2467

  5

  นายทิม ภูริพัฒน์

  ครูใหญ่

  พ.ศ. 2467-2478

  6

  นายฟอง สิทธิธรรม

  ครูใหญ่

  พ.ศ. 2478-2479

  7

  นายสิทธิ์ คำเลิศ

  ครูใหญ่

  พ.ศ. 2479-2483

  8

  นายภักดิ์ ฉวีสุข

  ครูใหญ่

  พ.ศ. 2483-2486

  9

  นายวัน บุญญฤทธิ์

  ครูใหญ่

  พ.ศ. 2486-2487

  10

  นายจินค์ รัตนสิน

  ครูใหญ่

  พ.ศ. 2487-2490

  11

  นายโกสีย์ แก้วคูณ

  ครูใหญ่

  พ.ศ. 2490-2494

  12

  นายสุข สุรไชย

  ครูใหญ่

  พ.ศ. 2494-2497

  13

  นายเชื่อม เจริญการ

  ครูใหญ่

  พ.ศ. 2497-2500

  14

  นายเติมเดช เสน่หา

  ครูใหญ่

  พ.ศ. 2500-2505

  15

  นายสำเริง นิลประดิษฐ์

  ครูใหญ่

  พ.ศ. 2505-2511

  16

  นายพินิจ แอกทอง

  อาจารย์ใหญ่

  พ.ศ. 2511-2518

  17

  นายโพธิ์ แสงอรัญ

  ผู้อำนวยการ

  พ.ศ. 2518-2523

  18

  นายประพันธ์ ไชยยนต์

  ผู้อำนวยการ

  พ.ศ. 2523-2525

  19

  นายสุทัศน์ รัตนา

  ผู้อำนวยการ

  พ.ศ. 2525-2527

  20

  นายชูเกียรติ ลิขสิทธิ์

  ผู้อำนวยการ

  พ.ศ. 2527-2532

  21

  นายทองสูรย์ ฉลวยศรี

  ผู้อำนวยการ

  พ.ศ. 2532-2535

  22

  นายสัมฤทธิ์ ศรีบูรณ์

  ผู้อำนวยการ

  พ.ศ. 2535-2540

  23

  นางสาวสมพร เทศะบำรุง

  ผู้อำนวยการ

  พ.ศ. 2540-2547

  24

  นายสมบูรณ์ โพธิ์งาม

  ผู้อำนวยการ

  พ.ศ. 2547-2549

  25

  นายสถิตย์ ชนะชัย

  ผู้อำนวยการ

  พ.ศ. 2549-2555

  26

  นายปริญญา ผาคำ

  ผู้อำนวยการ

  พ.ศ. 2555-2559

  27

  นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ

  ผู้อำนวยการ

  พ.ศ. 2559-2562

  28

  สิบเอกสุพรชัย รจนัย

  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

  พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-29 08:50:26 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • สิบเอกสุพรชัย รจนัย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางบุณณ์ญาณัฏฐ์ มุขขันธ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาววิไลพร จันเทพา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางปุญญารัศมิ์ ธนเดชชัยมงคล

 • นายอิสระ คำนนท์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

11,689
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045-612611 อีเมล์: budgetskw@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไพบูลย์ ปุณขันธุ์ โทรศัพท์: 0892744238 อีเมล์: i-san@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]