• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนน้ำคำวิทยา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก   ประเภทสหศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม 2540  เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  ตั้งอยู่ที่ป่าสาธารณะประโยชน์  หมู่ที่  6  ตำบลน้ำคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  จำนวน  25  ไร่  -  งาน   46   ตารางวา 

  จัดการเรียนการสอน  ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  เริ่มแรกมีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  50  คน  เปิดทำการสอน  เมื่อ  29 พฤษภาคม  2537  โดยได้รับการสนับสนุนจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจากชุมชนตำบลน้ำคำ,  ส.ส.บุญชง  วีสมหมาย  และผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้าง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  58,131.98  บาท

  ปัจจุบันโรงเรียนน้ำคำวิทยา  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

  คนที่ 1  นายพงษ์ชัย   แสวงผล  ผู้บริหารสถานศึกษา  พ.ศ. 2540 – 2554

  คนที่ 2  นายสวาสดิ์  อินธิศร ผู้บริหารสถานศึกษา   พ.ศ. 2554- 2556

  คนที่ 3 นายบุรินทร์  สุดใจ  ผู้บริหารสถานศึกษา   พ.ศ. 2557- 2559

  คนที่ 4 ดร.พรศักดิ์  อุ่นใจ  ผู้บริหารสถานศึกษา   พ.ศ.  2559 - ปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-14 11:38:35 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ดร.พรศักดิ์ อุ่นใจ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายกัมปนาท คันศร

 • นายปฏิวัติ บุญเย็นสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,094
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนน้ำคำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045912220 อีเมล์: namkham2540@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เถวียน รินทร โทรศัพท์: 045912222 อีเมล์: thawain2514@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]