ประวัติโรงเรียนน้ำคำวิทยา

 

โรงเรียนน้ำคำวิทยา  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก   ประเภทสหศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม 2540  เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  ตั้งอยู่ที่ป่าสาธารณะประโยชน์  หมู่ที่  6  ตำบลน้ำคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  จำนวน  25  ไร่  -  งาน   46   ตารางวา 

จัดการเรียนการสอน  ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  เริ่มแรกมีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  50  คน  เปิดทำการสอน  เมื่อ  29 พฤษภาคม  2537  โดยได้รับการสนับสนุนจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจากชุมชนตำบลน้ำคำ,  ส.ส.บุญชง  วีสมหมาย  และผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้าง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  58,131.98  บาท

ปัจจุบันโรงเรียนน้ำคำวิทยา  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

คนที่ 1  นายพงษ์ชัย   แสวงผล  ผู้บริหารสถานศึกษา  พ.ศ. 2540 – 2554

คนที่ 2  นายสวาสดิ์  อินธิศร ผู้บริหารสถานศึกษา   พ.ศ. 2554- 2556

คนที่ 3 นายบุรินทร์  สุดใจ  ผู้บริหารสถานศึกษา   พ.ศ. 2557- 2559

คนที่ 4 ดร.พรศักดิ์  อุ่นใจ  ผู้บริหารสถานศึกษา   พ.ศ.  2559 - ปัจจุบัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-09-25 23:03:47 น.

ดร.พรศักดิ์ อุ่นใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
น้ำคำวิทยา

นายปฏิวัติ บุญเย็น
นายชาตรี ทันตา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,995
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนน้ำคำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045912220 อีเมล์: namkham2540@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธวัชชัย แก่นจักร์ โทรศัพท์: 045912220 อีเมล์: sek-loso-black@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]