โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ประวัติโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  

              โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำกิ่งอำเภอ ตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๐ แรกที่ก่อตั้ง นายปราณีต คงถาวร ปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอ และนายพิสุทธิ์ บุญเจริญ

อดีตศึกษาธิการกิ่งอำเภอน้ำเกลี้ยง เห็นว่าควรจัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำกิ่งอำเภอเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา

แต่ประสบปัญหาหลายประการ จึงเพียงแต่ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นหน่วยเคลื่อนที่ของ โรงเรียนกันทรารมณ์ เมื่อปีการศึกษา ๒๕๓๐

และได้รับนักเรียนครั้งแรกจำนวน ๓๐ คน โดยอาศัยเรียนที่โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง

              ปีการศึกษา ๒๕๓๐ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยมประจำกิ่งอำเภอ

และได้แต่งตั้งให้นายเพ็ง แสนโสม ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาอีกตำแหน่งหนึ่ง

พร้อมทั้งได้ย้ายให้นายศรีสำราญ ประทุมเวียง อาจารย์ ๑ โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา มาช่วยราชการ ระยะแรกของการเปิดใหม่

มีนักเรียนชั้น ม.๑ จำนวน ๖๕ คน นักเรียนชั้น ม.๒ จำนวน ๒๙ คน และอาศัยเรียนที่หอประชุมกิ่งอำเภอน้ำเกลี้ยง

              รายชื่อผู้บริหาร

                   ๑.  นายเสถียร  ทวีชาติ            ตำแหน่งครูใหญ่           ปีการศึกษา  ๒๕๓๐-๒๕๓๓

                   ๒.  นายชัชชัย  ชัยชาญ            ตำแหน่งครูใหญ่           ปีการศึกษา  ๒๕๓๓-๒๕๓๔

                   ๓.  นายศรีสำราญ  ประทุมเวียง             รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

                    ๔.  นายวันชัย  พานิชพงษ์         ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่     ปีการศึกษา  ๒๕๓๔-๒๕๓๖

                   ๕.  นายประมวล  เงาศรี           ตำแหน่งผู้อำนวยการ      ปีการศึกษา  ๒๕๓๖-๒๕๔๑

                   ๖.  นายดำรงค์   ภุมมา             ตำแหน่งผู้อำนวยการ      ปีการศึกษา  ๒๕๔๒-๒๕๕๓

                   ๗.  นายสมพร  อาษา               ตำแหน่งผู้อำนวยการ      ปีการศึกษา  ๒๕๕๔-ปัจจุบัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายสมพร อาษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
น้ำเกลี้ยงวิทยา
นายสุรศักดิ์ พะประโคน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
น้ำเกลี้ยงวิทยา

นายธงชัย อภิพุทธิกุล
นางสุรัน พิมพร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,042
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 45609048 อีเมล์: ngw@ngw.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: เอกชัย จันมนตรี โทรศัพท์: 0817254048 อีเมล์: akachai.jan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]