โรงเรียนบ้านนาส่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านนาส่วง

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนบ้านนาส่วงเริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อพุทธศักราช 2458 โดยอาศัยศาลาวัดบ้านนาส่วงเหนือ เป็นสถานศึกษาเล่าเรียน จึงได้นามว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลนาส่วง 1

(บ้านนาส่วงเหนือ) มีนายโพธิ์ นิชรัตน์ วุฒิ พ.เป็นครูใหญ่ เป็นโรงเรียนประชาบาลประเภทนายอำเภอจัดตั้ง และดำรงอยู่ด้วยเงินงบประมาณประถมศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (สมัยเริ่มตั้ง) เป็นโรงเรียนประถมศึกษาแห่งเดียวในตำบลนาส่วง มีนักเรียนจากหมู่บ้านต่างๆมาร่วมเรียน คือ บ้านป่าโมง บ้านเสาเล้า บ้านกระเบื้อง บ้านม่วง และ   บ้านโนนกระแต ครั้นต่อมาสภาพบ้านเมือง เศรษฐกิจได้ขยายตัวและเจริญก้าวหน้าขึ้นทางราชการจึงได้จัดตั้งโรงเรียนประชาบาลเพิ่มขึ้นในหมู่บ้านต่างๆ และให้เด็กในหมู่บ้านนั้นๆเข้าเรียนในโรงเรียนหมู่บ้านของตน ยังคงเหลือเด็กในหมู่บ้านนาส่วง และบ้านกุดยางเท่านั้น ที่เข้าเรียนอยู่ในโรงเรียนนี้

ในปีพุทธศักราช 2481 ทางราชการให้งบประมาณมาปลูกสร้างอาคารเรียน เป็นอาคารเอกเทศถาวร แบบ ป 1 ก ขนาดกว้าง 9x -36 เมตร จำนวน 4 ห้องเรียน ณ บริเวณพื้นที่โนนขามป้อม เป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน มีเนื้อที่ดินประมาณ 29 ไร่ 2 งาน  และขนานนามโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลนาส่วง 1 (บ้านนาส่วง)

ในปีพุทธศักราช 2491 คือวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2491 ทางราชการได้โอนการศึกษาประชาบาล มาสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และในโอกาสเดียวกันได้ยกฐานะครูประชาบาลขึ้นเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนบ้านนาส่วง จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-25 10:05:01 น.

นายชนะศักดิ์ ทันธิมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาส่วง

นางสาวขัติยะรัตน์ สัตยากูล
นางรจนา จำปี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,654
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาส่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-421083 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสุธาทิพย์ คณาพันธ์ โทรศัพท์: 0810559246 อีเมล์: or_sutatip@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]