โรงเรียนบ้านนาส่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

  โรงเรียนบ้านนาส่วงเริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อพุทธศักราช 2458 โดยอาศัยศาลาวัดบ้านนาส่วงเหนือ เป็นสถานศึกษาเล่าเรียน จึงได้นามว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลนาส่วง 1

  (บ้านนาส่วงเหนือ) มีนายโพธิ์ นิชรัตน์ วุฒิ พ.เป็นครูใหญ่ เป็นโรงเรียนประชาบาลประเภทนายอำเภอจัดตั้ง และดำรงอยู่ด้วยเงินงบประมาณประถมศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (สมัยเริ่มตั้ง) เป็นโรงเรียนประถมศึกษาแห่งเดียวในตำบลนาส่วง มีนักเรียนจากหมู่บ้านต่างๆมาร่วมเรียน คือ บ้านป่าโมง บ้านเสาเล้า บ้านกระเบื้อง บ้านม่วง และ   บ้านโนนกระแต ครั้นต่อมาสภาพบ้านเมือง เศรษฐกิจได้ขยายตัวและเจริญก้าวหน้าขึ้นทางราชการจึงได้จัดตั้งโรงเรียนประชาบาลเพิ่มขึ้นในหมู่บ้านต่างๆ และให้เด็กในหมู่บ้านนั้นๆเข้าเรียนในโรงเรียนหมู่บ้านของตน ยังคงเหลือเด็กในหมู่บ้านนาส่วง และบ้านกุดยางเท่านั้น ที่เข้าเรียนอยู่ในโรงเรียนนี้

  ในปีพุทธศักราช 2481 ทางราชการให้งบประมาณมาปลูกสร้างอาคารเรียน เป็นอาคารเอกเทศถาวร แบบ ป 1 ก ขนาดกว้าง 9x -36 เมตร จำนวน 4 ห้องเรียน ณ บริเวณพื้นที่โนนขามป้อม เป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน มีเนื้อที่ดินประมาณ 29 ไร่ 2 งาน  และขนานนามโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลนาส่วง 1 (บ้านนาส่วง)

  ในปีพุทธศักราช 2491 คือวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม 2491 ทางราชการได้โอนการศึกษาประชาบาล มาสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และในโอกาสเดียวกันได้ยกฐานะครูประชาบาลขึ้นเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนบ้านนาส่วง จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชนะศักดิ์ ทันธิมา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวขัติยะรัตน์ สัตยากูล

 • นางนารี ยิ่งยศสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,233
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาส่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0848265934 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางประภา ศรีสุวรรณ์ โทรศัพท์: 0870871942 อีเมล์: prapa101010@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]