โรงเรียนบ้านนาส่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กชายพัฒนศักดิ์ ทุมเมฆ  ประธาน

  2. เด็กชายอิงคยุทธ กรงาม รองประธาน

  3. เด็กชายกชกร เติมทอง  รองประธาน

  4. เด็กชายภาณุพงษ์ ธานี  กรรมการ

  5. เด็กชายอลงกรณ์ งวงช้าง กรรมการ

  6. เด็กชายธีระวัฒน์ สอดสี  กรรมการ

  7. เด็กชายกมลภพ  บุญทัย ป.1 ก กรรมการ

  8. เด็กชายศรัณวิชญ์ เจริญเชาว์ ป.1 ข กรรมการ

  9. เด็กหญิงธีราพร สีแสด ป.2 ก กรรมการ

  10. เด็กชายวีระเดช  บุญเพศ ป.2 ข กรรมการ

  11. เด็กหญิงมทิรา  วนาสน ป.3 กรรมการ

  12. เด็กหญิงประภัสสร  มาโพธิ์ ป.4 กรรมการ

  13. เด็กหญิงทิพพาภรณ์ มาลาดาษ ป.5 กรรมการ

  14. เด็กหญิงมีนา  รอดฤทธิ์ ป.6 กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชนะศักดิ์ ทันธิมา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอุดร ดอกดวง

 • นางรจนา จำปีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,215
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาส่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0848265934 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางประภา ศรีสุวรรณ์ โทรศัพท์: 0870871942 อีเมล์: prapa101010@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]