โรงเรียนบ้านนาส่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  โรงเรียนบ้านนาส่วง "มุ่งมั่นจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

  ปรัชญาโรงเรียน

   นิมิตฺตัง สาธุรูปานํ กตัญฺญูกตเวทิตา 

  (ความกตัญญููกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิทยา แสงงาม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวขัติยะรัตน์ สัตยากูล

 • นางนิตยา พิลาศาสตร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,855
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาส่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0892821858 อีเมล์: wit.saeng2514@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางประภา ศรีสุวรรณ์ โทรศัพท์: 0870871942 อีเมล์: prapa101010@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]