โรงเรียนพิชัยศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

           โรงเรียนพิชัยศึกษา  ตั้งอยู่ หมู่ที่   3    บ้านไทยวัฒนา     ตำบล นากระแซง  อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  มีเนื้อที่ 12  ไร่ ซึ่งบริจาคโดยเตี่ยพิชัย  เทียมสุวรรณ

  เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 2517 โดยมีนายระเบียบ   บุญยู้  มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมปีที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2517   โดยประชาชนได้สละทรัพย์และสิ่งของก่อสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 1 หลัง  พ.ศ. 2517องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวร แบบ ป.1 ซ.  3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลังใช้เป็นที่จัดการเรียนการสอน

  วันที่ 1  มีนาคม 2517  ทางราชการได้แต่งตั้งให้   นายระเบียบ   บุญยู้ มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่  และปี  2537   ทางราชการได้แต่งตั้งนายประดิษฐ์  ไสยรส มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่และปรับปรุงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการเกณฑ์คุณภาพปี  2545 ปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยศึกษา

  คือ นางอุไร  ศรไชย และเปิดสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 -2    ถึงระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่   6    

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-21 08:51:01 น.

โรงเรียนพิชัยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0811854123 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ทดสอบ ทดสอบ โทรศัพท์: อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]