โรงเรียนพิชัยศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายคำปาน นามเจริญ             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                       ประธานกรรมการ

  2. นายผิน สมคะเน                     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         กรรมการ

  3. นางนารี  ขันบุ                        ผู้แทนศิษย์เก่า                                    กรรมการ

  4. นายบุญเพ็ง  อ่อนวรรณะ          ผู้แทนพระภิกษุ                                  กรรมการ

  5. นางบุญมี  ทองเนตร               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                      กรรมการ

  6. นายพงษ์ศักดิ์ ปุณประวัติ         ผู้แทนองค์กรชุมชน                            กรรมการ

  7. นางแพงศรี วงษาสันต์             ผู้แทนผู้ปกครอง                                กรรมการ

  8. นางสาววรรณนิภา สุภโกศล       ผู้แทนครู                                         กรรมการ

  9. นางอุไร ศรไชย                     ผู้อำนวยการโรงเรียน                           กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:59:47 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอุไร ศรไชย
 • แนะนำบุคลากร

 • นายณรงค์ สารเสนา

 • นางยุบลศรี พินิจสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,856
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพิชัยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 0811854123 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: จิราพร สายแก้ว โทรศัพท์: 0982173378 อีเมล์: saikaewprang@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]