โรงเรียนบ้านหม้อทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. นายวิเชิญ  พรรณวงศ์                      ประธานกรรมคณะกรรมการสถานศึกษา

  2. นายคำตา  ธุมานาม                          ผู้ทรงคุณวุฒิ

  3. นายเฉลิม  วงศ์คำ                             ผู้แทนศิษย์เก่า

  4. นายชนะศักดิ์  ช่วงไชย                    ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  5. นางสมภาร  บุญมาวงศ์                    ผู้แทนองค์กรชุมชน

  6. นายทองพูล  แสนทวีสุข                 ผู้แทนผู้ปกครอง

  7. พระอธิการฉลวย  โชติธัมโม             ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  8. นายสมคิด  สุภโกศล                      ผู้แทนข้าราชการครู

  9. นายณเรศ  ธานี                               กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านหม้อทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-959878 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ทิพย์ประภา ช่วงไชย โทรศัพท์: 063-4943535 อีเมล์: oilthipprapa7gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]