โรงเรียนบ้านหม้อทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  1.เด็กชายฉัตรชัย  กุสาเดช  ประธานนักเรียน

  2.เด็กหญิงณัชชา  ป้องคำ  รองประธานนักเรียน

  3.เด็กหญิงพัชริฎา  แจ่มกลาง  กรรมการ

  4.เด็กชายสงกรานต์  คะเณย์แน่น  กรรมการ

  5.เด็กชายพีรวัส  จำนงค์สังข์  กรรมการ

  6.เด็กชายพีรพงศ์  ศรีโชค  กรรมการ

  7.เด็กชายธนากร  สีคราม  กรรมการ

  8.เด็กหญิงนรีกานต์  คำมงคล  กรรมการ

  9.เด็กหญิงอารีญาภรณ์  เตชะ  กรรมการ

  10.เด็กหญิงนิภาดา  สุนทร  กรรมการ

  11.เด็กชายธนโชติ  ทองเกลี้ยง  กรรมการ

     


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านหม้อทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-959878 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ทิพย์ประภา ช่วงไชย โทรศัพท์: 063-4943535 อีเมล์: oilthipprapa7gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]