• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

             ภายในปี 2565 โรงเรียนบ้านกลางมีมาตรฐานการศึกษามุ่งสู่ระดับสากล บนพื้นฐานคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    ปรัชญา

             นฺตถิปฺญญา  สมาอาภา  “ แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-03 11:20:10 น.

โรงเรียนบ้านกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 082-125-2045 อีเมล์: banklangschool2012@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไพลิน สายศร โทรศัพท์: 0897195977 อีเมล์: maimai142536@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]