• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายแสง  รากวงค์            ตำแหน่งประธานกรรมการ  

  2.  นายเรียบ  ตาทอง            ตำแหน่งกรรมการ  

  3.  นายบันเทิง  บุญสร้าง       ตำแหน่งกรรมการ

  4.  นายสนอง  ตาทอง            ตำแหน่งกรรมการ  

  5.  นายคำดี  ดีพันธ์                ตำแหน่งกรรมการ  

  6.  นายบุญมี  พลอยสมบูรณ์  ตำแหน่ง กรรมการ  

  7.  นางยูนิด  ทองจันทร์          ตำแหน่งกรรมการ  

  8.  นายบัวกัน  สายสมุทร        ตำแหน่งกรรมการ  

  9.  นายสมนึก  ทองจันทร์       ตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:25:02 น.

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-429328 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอรัญญา บุญพูล โทรศัพท์: 0641014223 อีเมล์: aranya088@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]