โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ <span roman";color:black"="" new="" "times="" angsana="">

                          โรงเรียนบ้านแขมเจริญมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน   ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  และความเป็นเลิศ ตามความถนัด  ความสนใจทั้งด้านสติปัญญา  อารมณ์  สุขภาพ  การกีฬาและงานอาชีพ  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสังคม  วัฒนธรรมอันดีงามของไทย   และสากล  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:05:02 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายคงเดช สมดี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสิริกร ภูผา

 • นายอภิชัย วงศ์วรรณสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,764
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแขมเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045361793 อีเมล์: kjrschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกัญญาวรรณ สาหมาน โทรศัพท์: 087-2557284 อีเมล์: kjrschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]