โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ประวัติโรงเรียน
 •      โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านอุดมพัฒนา ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34160 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

       เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

       มีเขตพื้นที่บริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านผัง 2 บ้านอุดมพัฒนา บ้านคำสมบูรณ์ และบ้านหนองค้า - ท่าเจริญ

       โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2516 ภายในเขตนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ เป็นอาคารไม้ไต้ถุนเตี้ย แบบ ป.1 ซ จำนวน 3 ห้องเรียน โดยนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการสร้าง ต่อมาได้รับมอบโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีนายสำเร็จ  ฉวีรักษ์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

       ปี พ.ศ.2517  นายบุญมี  จันทราช  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

       ปี พ.ศ.2518  นายปรัชญ์  เดชผล  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

       ปี พ.ศ.2528  ได้รื้ออาคารหลังเก่า ย้ายมาสร้างใหม่ที่บ้านอุดมพัฒนา  ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยการนำของนายหนูแดง  สายพันธ์  ผู้ใหญ่บ้านอุดมพัฒนา  บริจาคเงิน  จำนวน  14,260  บาท  คณะครู 8,600  บาท  งบพัฒนาจังหวัด 150,000  บาท

       ปี พ.ศ.2528  ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่าง  และงบประมาณก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ สปช.105/2526

       ปี พ.ศ.2535  นายวัฒนา  อิ้มคำ  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ต่อจากนายปรัชญ์  เดชผล  ซึ่งเกษียณอายุราชการ

       ปี พ.ศ.2539  ได้รับงบประมาณ  ก่อสร้างส้วม 4 ที่ จำนวน 1 หลัง และงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง 2 ห้องเรียน

       ปี พ.ศ.2540  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างอีก2 ห้องเรียน มีอาคารเรียนทั้งหมด 2 หลัง

       ปี พ.ศ.2550  นายวิเชียร  เจริญรอย  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรีนยนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จนถึงปัจจุบัน มีการพัฒนาเพิ่มเติม

      ปี  พ.ศ. 2561  นายปานจิต  ลัทธิวรรณ  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่  และได้พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่เพิ่มเติม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:04:55 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปานจิต ลัทธิวรรณ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางชรินทร์ทิพย์ เชาว์ศรีกุล

 • นางรัศมี ประทุมมาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,209
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-362271 อีเมล์: nikom_domyai@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปรารถนา สมใจ โทรศัพท์: 0981247608 อีเมล์: prarthnasmci@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]