โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ๑. นายบุญถิ่น    คูณมี                        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   ประธาน

  ๒. นางแสงเทียน กาบทอง                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                   กรรมการ

  ๓. นายธงชัย     คูณค้ำ                      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            กรรมการ

  ๔. นางบับพา     นนศิริ                       ผู้แทนองค์กรชุมชน                           กรรมการ

  ๕. นางธัญญาชล ปฏิบูรณ์                  ผู้แทนผู้ปกครอง                              กรรมการ

  ๖. นายสารถี     จำปานาค                  ผู้แทนศิษย์เก่า                                กรรมการ

  ๗. พระครูสิริญาณสังวร                       ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กรศาสนา       กรรมการ

  ๘. นายบัณฑิต   ผลดก                       ผู้แทนครู                                      กรรมการ

  ๙. นายปานจิต   ลัทธิวรรณ                 ผู้อำนวยการโรงเรียน                         กรรมการ / เลขานุการ

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:04:55 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปานจิต ลัทธิวรรณ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายบัณฑิต ผลดก

 • นางรัศมี ประทุมมาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,209
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-362271 อีเมล์: nikom_domyai@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปรารถนา สมใจ โทรศัพท์: 0981247608 อีเมล์: prarthnasmci@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]