โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1.  เด็กชายกชกร  ถูระโคตร     ประธาน

  2.  เด็กหญิงทัศพร  จันทร์ส่อง       รองระธาน

  3.  เด็กหญิงนิภาพร  พรมสุข      ฝ่ายปฎิคม

  4.  เด็กหญิงอภิญญา  หงษ์ลอยลม      ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  5.  เด็กหญิงทิฆัมพร  สายชาลี        ฝ่ายเหรัญญิก

  6.  เด็กชายธนาวัฒน์  นาเอก       ฝ่ายวิชาการ

  7.  เด็กชายปฏิพล  บุญสม      ฝ่ายอาคารสถานที่

  8.  เด็กหญิงวิลัยวรรณ  ชาชัย    ฝ่ายสาธารณสุข

  9. เด็กชายอัครชัย  บุญแก้ว         ฝ่ายชุมชน

  10. เด็กหญิงขวัญจิรา  เรือนเงิน    เลขานุการ

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:04:55 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปานจิต ลัทธิวรรณ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายชาคริต โล่ห์คำ

 • นางละมุล ผลดกสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,804
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-362271 อีเมล์: nikom_domyai@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปรารถนา สมใจ โทรศัพท์: 0981247608 อีเมล์: prarthnasmci@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]