โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •      วิสัยทัศน์ 

           โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่  เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ยึดหลักการมีส่วนร่วม มุ่งมั่นให้ได้มาตรฐานการประกันคุณภพา โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

      ปรัชญา

          ททมาโน  ปิโยโหติ  ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:04:55 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปานจิต ลัทธิวรรณ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางรัศมี ประทุมมา

 • นายบัณฑิต ผลดกสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,816
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โทรศัพท์: 045-362271 อีเมล์: nikom_domyai@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปรารถนา สมใจ โทรศัพท์: 0981247608 อีเมล์: prarthnasmci@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]